Regler

Ordningsregler för Torsås Gym & Träningscenter 

 

  • Absolut avhållsamhet ifrån all hantering och/eller intag av dopningklassade preparat.
  • Du inställer dig till en dopningkontroll när du kallas till en sådan, om inga speciella hinder råder.
  • Om du döms för dopning eller för smitning, utesluts du ur Torsås Gym & Träningscenters verksamhet enligt föreningens stadgar.
  • Alltid ställa tillbaka vikter, hantlar och grepp till dragmaskiner där de ska vara när de inte används.
  • Släng ditt skräp i papperskorgarna!
  • Var försiktig med utrustningen. Släpp alltid ner vikter i maskiner och hantlar försiktigt. Dessa spricker lätt och är mycket dyra att köpa nya.
  • Stäng alltid fönstret! Det händer att fönstret har stått öppet och obehöriga har kommit in och stulit utrustning för oss.
  • Släpp ej in personer som inte är medlemmar. 

 

Om ovanstående regler inte följs äger vi rätten att stänga av ditt medlemskap på obestämd framtid enligt Torsås Gym & Träningscenters stadgar. Dessa regler måste vi ha för allas trevnad och för att verksamheten ska fungera effektivt.

 

/Styrelsen